جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 185,000 ریال 180,000 ریال 180,000 ریال
.co.ir 1 85,000 ریال 85,000 ریال 85,000 ریال
.com 1 2,644,000 ریال 2,744,000 ریال 2,744,000 ریال
.net 1 173,000 ریال 173,000 ریال 173,000 ریال
.org 1 1,698,000 ریال 1,698,000 ریال 1,698,000 ریال
.co.uk 1 396,000 ریال 396,000 ریال 428,000 ریال
.co 1 1,366,000 ریال 1,366,000 ریال 1,366,000 ریال
.sch.ir 1 85,000 ریال 85,000 ریال 85,000 ریال
.info 1 428,500 ریال 428,500 ریال 428,500 ریال
.biz 1 428,500 ریال 428,500 ریال 428,500 ریال
.us 1 428,500 ریال 428,500 ریال 428,500 ریال
.name 1 428,500 ریال 428,500 ریال 428,500 ریال
.asia 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال
.pro 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال
.tv 1 1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1,400,000 ریال
.ca 1 620,000 ریال 620,000 ریال 620,000 ریال
.cc 1 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال
.cn 1 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال
.ac 1 2,750,000 ریال 2,750,000 ریال 2,750,000 ریال
.me 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال
.tel 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.mobi 1 866,000 ریال 866,000 ریال 866,000 ریال
.eu 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.bz 1 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال
.be 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال
.it 1 700,000 ریال 700,000 ریال 700,000 ریال
.tw 1 1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1,700,000 ریال
.tc 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.in 1 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.at 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.se 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.ae 1 8,780,000 ریال 8,780,000 ریال 8,780,000 ریال
.me.uk 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.org.uk 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.club 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال
.gallery 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.gift 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.today 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.website 1 1,196,000 ریال 1,196,000 ریال 1,196,000 ریال
.tools 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.systems 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.support 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.menu 1 1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1,700,000 ریال
.photo 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.best 1 4,100,000 ریال 4,100,000 ریال 4,100,000 ریال
.city 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.company 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.computer 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.email 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.af 1 9,868,000 ریال 9,868,000 ریال 9,868,000 ریال


Language:
بازگشت به بالا

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به تتیس هاست ( شرکت فناوری اطلاعات رستاک سپنتا ) میباشد .
آدرس : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، خیابان نیکبخت ، مجتمع ادرای نیکبخت ، طبقه چهارم ، واحد 108
تلفن تماس : 031-36613796 ، تلفن همراه : 09133011753